Prijatelji

Zanimljivosti

Savjeti

Stari Glog, 6 dan - permakultura i gosti predavači

6 dan smo imali goste predavače. Paola Zore je pričala o vezi feminizma i permakulture, a Ivan Juratek je govorio o povijesti čovjeka i okoliša, te o prirodnoj gradnji i organskim materijalima za gradnju kuća.

6. dan predavanje čovjek i okoliš Svi su dobrog raspoloženja odmah ujutro
Predstavljanje gosta predavača Ivan Juratek
Bilo je i dobrih fora Drugi gost predavač, Paola Zore
Paola je pričala o feminizmu i permakulturi Neki dijelovi predavanja su probudili dosta reakcija
Nakon predavanja je ipak lakše Počinje priča
Svi su dobre volje... ...i raspoloženi za zabavu