Prijatelji

Zanimljivosti

Savjeti

Sadržaj 72-satnog tečaja dizajna permakulture

Prvi dan

predavači

 1. Upoznavanje
 2. Kratka povijest Permakulture
 3. Filozofija iza Permakulture (bliskost Taoizmu)
 4. Etika
 5. Pet osnovnih pravila
 6. Permakultura u prostoru i društvu – odnos i smjernice
 7. Održivost, samoodrživost
 8. Multifunkcionalnost
 9. Ciklusi – niše u vremenu – načelo cikličkih mogućnosti
 10. Red ili kaos – načelo nereda
 11. Raznolikost u sustavu; primjeri
 12. Stabilnost sustava – načelo stabilnosti
 13. Žilavost sustava
 14. Pitanja i odgovori

Drugi dan

predavači

 1. Ponavljanje prvog dana
 2. Čitanje krajolika
 3. Prepoznavanje resursa (Ključne točke i linije; Kategorije koje se promatraju; Tlo; Biološki resursi; Energetski resursi; Emergija (Embedded energy); Vjetar; Sunce; Voda; Geotermalni potencijali; Ostali potencijali; Društveni resursi)
 4. Mreža života – povezivanje resursa i elemenata
 5. Mikroklime (Biljni sustavi, Oblik terena, Vjetar, Vodene površine, Granični prostori, Grupiranje)
 6. Stabilni održivi sustavi
 7. Pitanja i odgovori
 8. Zadaća za treći dan: čitanje krajolika, pojedinačno svaki polaznik

Treći dan

predavači

 1. Ponavljanje prvog i drugog dana
 2. Zone u permakulturi (Smještaj i dizajn kuće; Smještaj i raspored elemenata u zonama)
 3. Sektori u permakulturi
 4. Zoniranje i sektoriranje kuće i okoliša (vođenje i upute)
 5. Zadaća za 3. dan: izrada zona i sektora, raspored elemenata unutar zona s posebnim naglaskom na Zone 0 i 1, pojedinačno svaki polaznik.
 6. Resursi – podjela na četiri osnovne vrste
 7. Kako upravljati resursima
 8. Načelo nereda
 9. Prinosi (sve o prinosima, podjela, granice, strategije, povećanje, koncepti)
 10. Pitanja i odgovori

Četvrti dan

predavači

 1. Ponavljanje prva tri dana
 2. Primjena prirodnih uzoraka u dizajniranju krajolika (Uvod i razumijevanje; Uzorci; Granični uvjeti; Kompatibilnost i nekompatibilnost na granicama elemenata dizajna).
 3. Zlatna pravila dizajniranja
 4. Metode dizajniranja, elementi i postupci (analiza, promatranje, dedukcija iz prirode, dizajniranje na karti, dijagram toka, analiza zona i sektora, sukcesija (evaluacija sustava)
 5. Pitanja i odgovori
 6. Zadaća za peti dan: primjena prirodnih uzoraka (oblika) u dizajniranju krajolika.

Peti dan

gosti predavači
Teme se biraju "iz šešira", prema prilikama i afinitetima gostiju-predavača, a osim toga i slijedeće:

 1. Ponavljanje prva četiri dana
 2. Permakultura i novo društvo (etička osnova, alternative političkim sustavima, bioregionalne organizacije, proširene obitelji, ekonomija, razvoj sela)
 3. Urbana Permakultura (urbana šuma, ekonomija, LETS sustavi, zelena gerila, ostalo)
 4. Recikliranje, ponovna upotreba, popravljanje, reduciranje (Recycle, Reuse, Repair, Reduce)
 5. Pitanja i odgovori
 6. Zadaća za šesti dan – inventivni primjeri urbane permakulture – polaznici stvaraju primjere.

Šesti dan

predavači

 1. Ponavljanje prvih pet dana
 2. Vrt i vrtlarenje (Planiranje vrta; Priprema; Smještanje i oblikovanje vrta; Zemljani radovi; Gnojidba (nastor, kompost (gnojivo biljnog podrijetla)), gnojiva životinjskog podrijetla, umjetna gnojiva; Nastiranje, tehnike malčiranja; Sadnja i sjetva; Održavanje vrta; Sustavi za navodnjavanje; Berba plodova; čuvanje sjemena; Općenito o čuvanju hrane (konzerviranje, sušenje, pohrana))
 3. Kompost i kompostiranje, tehnike i rješenja
 4. Alati (inventivni)
 5. Pitanja i odgovori
 6. Zadaća za sedmi dan – planiranje vrta, pojedinačno svaki polaznik.

Sedmi dan

predavači

 1. Ponavljanje prvih šest dana
 2. Vrt i vrtlarenje… nastavak (Kućni vrt; Balkonski vrt; Vrt na krovu; Veliki vrt za proizvodnju i prodaju; Povrtne kulture i biljne zajednice koje se podržavaju; Korisni savjeti)
 3. Voćnjaci (varijante i rješenja)
 4. Šumski vrtovi, Šumske farme
 5. Stabla (biomasa stabla, učinci vjetra, učinci temperature, oborine, kondenzacija, interakcija stabala i kiše)
  1. Šumarstvo na imanju, farmi
  2. Briga o divljim životinjama i pticama
 6. Pitanja i odgovori
 7. Zadaća: Kako privući ptice u krajolik – planiranje i raspored prirodnih i umjetnih staništa ptica.

Osmi dan

predavači

 1. Ponavljanje prvih sedam dana
 2. Energetski učinkoviti sustavi, primjeri
 3. Akvakultura
  1. Uvod (Jezera, ribnjaci, bazeni, kanali, chinampe)
  2. Zemljani radovi
  3. Sadnja nakon zemljanih radova
  4. Male brane i zemljani rezervoari
  5. Vrste brana
  6. Popravak curenja brane
  7. Ribnjaci i brane
  8. Biološka skladišta vode
 4. Zemljani radovi (Štala ili kuća od zemljanih zidova, trap, zemljani resursi, cisterne (tankovi), nasipi, rovovi (swales), terase, tabliranje, drenaža i odvodnja u akumulacije, ostale zemljane strukture)
 5. Otpadne vode (Sustavi pročišćavanja; Praktična rješenja u kući/stanu)
 6. Kompostni WC-i
 7. Pitanja i odgovori
 8. Zadaća: dijeljenje u grupe po 3 polaznika – izrada oglednog dizajna odabranog krajolika (npr. imanja polaznika).

Deveti dan

predavači

 1. Od sjemena do stola (ekstenzivno izlaganje iskustva, praktične metode i savjeti u različitim fazama proizvodnje i toka hrane)
 2. Pitanja i odgovori

Deseti dan

 1. Polaznici prikazuju ogledne permakulturne dizajne cjelokupnog krajolika, odgovaraju na pitanja
 2. Evaluacija radova/dizajna (predavači)
 3. Dodjela certifikata
 4. Fešta