Prijatelji

Zanimljivosti

Savjeti

Što je Permakultura?

Permakultura je svjesno oblikovanje (dizajn) i održavanje poljoprivredno produktivnih ekosustava koje odlikuje bioraznolikost, stabilnost i žilavost prirodnih ekosustava. Permakultura je harmonična integracija ljudi i krajolika, koji na održivi način osigurava hranu, energiju, sklonište i ostale materijalne i nematerijelne potrebe.

Permakultura je kovanica dvije riječi – permanentna agrokultura (Permanent Agriculture) koju je početkom 70-ih revitalizirao tasmanijac Bill Mollison. Riječ “Permaculture” zaštićena je autorskim pravom, a vlasnici autorskih prava su Permakulturni instituti i Kolegiji diplomanata širom svijeta. Navedene institucije brane autorsko pravo sa svrhom ujednačenog i kvalitetnog obrazovanja novih diplomanata. Institut Permakulture Hrvatske jedna je od međunarodnih ustanova – nositelja navedenog autorskog prava.

Permakultura je interdisciplinarna znanost o Zemlji. Objedinjuje mnoge klasične znanosti i usmjerava ih na brigu o Zemlji, brigu o ljudima, mudar nadzor širenja populacije i nadzor potrošnje materijalnih dobara.

Održivi sustav i permakultura

Ovladavanje permakulturnim gradivom može započeti na nekom predavanju ili kraćem uvodnom tečaju, ali ono pravo započinje sudjelovanjem na tečaju koji se naziva 72-satni tečaj permakulturnog dizajna (eng. 72-hours Permaculture Design Course). Te tečajeve mogu voditi diplomirani permakulturni dizajneri iz zemlje i inozemstva, a organiziraju ih u suradnji ili neovisno. U Hrvatskoj ih je, za sada, osmero (oznaka IPH je pokraj imena onih koji su članovi Instituta permakulture Hrvatske):

 1. Bruno Motik, IPH
 2. Igor Drandić
 3. Ivan Gregov, IPH
 4. Karmela Kiš
 5. Matko Šišak, IPH
 6. Miroslav Kiš
 7. Sunčana Pešak, IPH
 8. Zoran Bračić, IPH

Oni koji uspješno završe tečaj dobivaju međunarodni certifikat koji vrijedi svugdje u svijetu i postaju permakulturni dizajneri. No svrha tečaja je usvajanje teorijskih znanja, stjecanje praktičnih vještina i povezivanje s istomišljenicima, a ne certifikat sam po sebi.

Zatim je, uz praktičan rad na projektima uz pomoć i podršku mentora, moguće zaslužiti diplomu permakulturnog dizajnera. Tko se odluči za taj put treba zatražiti od nekog diplomiranog permakulturnog dizajnera da mu/joj bude mentor, te najmanje dvije godine od završetka 72-satnog tečaja stjecati iskustvo radom na permakulturnim projektima. Diplomu se dobiva nakon prezentacije rada na tzv. permakulturnoj konvergenciji, a to je okupljanje premakulturnih dizajnera (kako onih s certifikatom, tako i onih s diplomom) kojima permakulturni dizajner/ica koji/a želi diplomu prezentira svoj rad. Da bi diploma bila važeća osoba koja se prijavila za stjecanje diplome treba najmanje tri mjeseca prije konvergencije svoj rad predati mentoru i još jednom diplomiranom permakulturnom dizajneru koji će prisustvovati konvergenciji, kako bi oni mogli pripremiti svoje mišljenje. Nakon prezentacije, permakulturni dizajneri okupljeni na konvergenciji odlučuju o dodjeli diplome. Stjecanjem diplome permakulturnog dizajnera osoba stječe pravo da vodi 72-satne tečajeve, da se profesionalno bavi permakulturom i sudjeluje u permakulturnim projektima, te da drugim permakulturnim dizajnerima bude mentor/ica.

Tematska područja za diplomske radove i projekte mogu biti:

 1. Dizajn zemljišta: deset dizajna dokumentiranih na papiru (ili detaljan elaborat za velike projekte).
 2. Razvoj permakulturno dizajniranog zemljišta: najmanje tri godine rada na uspostavi permakulturnog imanja, može biti rađeno na samo jednom zemljištu; proces dostizanja održivosti imanja bi trebao biti započet; poželjna je dokumentacija (npr. fotografije prije i poslije).
 3. Edukacija: podučavanje deset 72-satnih tečajeva permakulturnog dizajna (ili ekvivalent u radionicama, predavanjima i sl.); potrebno je najmanje 50% sudjelovanja u predavanjima na tim tečajevima; najmanje pet tečajeva dizajna; poželjna je pismena evaluacija sudionika tečajeva, evaluacija jednog tečajaje obvezna; sadržaj tečaja također mora biti priložen uz zahtjev za diplomu.
 4. Administracija: tri godine punog radnog vremena (ili ekvivalent) u permakulturnoj administraciji.
 5. Uspostavljanje permakulturnog sustava i implementacija: trogodišnji rad u punom radnom vremenu (ili ekvivalent) u uspostavljanju i dokazivanju osnovnog sustava za permakulturni dizajn i implementaciju.
 6. Arhitektura: deset dizajna imanja koji sadržavaju održive i dostupne alternative i razvojnu estetiku.
 7. Skrbništvo: uspostava i održavanje pravne forme za beskonačno vlasništvo nad zemljištem, u razdoblju preko pet godina.
 8. Razvoj zajednica: Uspostava i održavanje sustava alternativne zajednice u bioregionalnom kontekstu, koja se održala najmanje četiri godine.
 9. Istraživanje: značajan doprinos znanju u permakulturi kroz originalna istraživanja.
 10. Financije: uspostava i održavanje sustava koji pruža stvarnu alternativu konvencionalnom novčanom sustavu, koji je uspostavljen i održan kroz najmanje četiri godine.
 11. Mediji i komunikacija: rad koji je unaprijedio proširenje permakulture na značajan način.
 12. Proizvodnja: dizajn ili stvaranje tehnologije koja znatno doprinosi dizajniranju i implementaciji permakulturnih sustava.

Detaljnije je sve opisano u publikaciji "Kako do permakulturne diplome?" (Kneja, Čakovec, 2007.) koja je dostupna ovdje.

Dodatne informacije (o permakulturnoj edukaciji u Velikoj Britaniji): - Diploma in Applied Permaculture Design, The Permaculture Association